Våra medlemmar
Svenska bryggleverantörers förening

Vår styrelse

Ordförande

Jonas Nordbäck

Pontech Marina AB

Maila

Vice Ordförande

Henrik Tillander

Rixöbryggan / Bohusgjuteriet

Maila

Sekreterare

Janne Frödin

Timbobryggan AB

Maila

Kassör

Ileana Von Melen

Timbobryggan AB

Maila

Ledamot

Andreas Neumüller

SF Pontona Sverige AB

Maila