Våra medlemmar
branschföreningen som hållit sig flytande sedan 1984

Svenska Bryggleverantörers Förening

Föreningens ändamål

  • att tillvarata medlemmarnas branschgemensamma intressen

  • att verka för enhetliga garantier och leveransbestämmelser inom branschen

  • att avge remissýttrande samt att i övrigt företräda medlemmarna i förhållande till myndigheter

  • att tillvarata medlemmarnas ekonomiska och juridiska intressen

  • att tillvarata medlemmarnas allmänna yrkesintressen och vidta åtgärder till befrämjande av medlemmarnas anseende

  • att verka för sammanhållning och samförstånd mellan medlemmarna


Ska du köpa in flytbryggor, förankring, y-bommar eller andra tillbehör?

Behöver du hjälp med att ta fram underlag till en upphandling?

Vänd dig då till oss eller någon av våra medlemmar!

Svenska Bryggleverantörers Förening-för en trygg bryggaffär

Våra medlemmar

WM-bommen

Kontaktformulär

Vill du komma i kontakt med Svenska Bryggleverantörers Förening? Fyll  då i formuläret nedan!
Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontaktuppgifter

Svenska Bryggleverantörers Förening

0738851151

info@bryggleverantorernas.se